Skip Preloader

REGULACJA PRZERZUTKI PRZEDNIEJ

  • Umieść łańcuch na największej zębatce z tyłu i najmniejszej z przodu. Sprawdź czy prowadnica przerzutki jest ustawiona równolegle do łańcucha, jeśli nie poluzuj śrubę mocującą.
  • Na przerzutce znajdują się 2 śruby regulacyjne oznaczone symbolami L (low) i H (high). Dokręć śrubę L aż do momentu kiedy łańcuch znajdzie się w odległości 1mm od wewnętrznej części prowadnicy przerzutki.
  • Następnie ustaw łańcuch na najmniejszych zębatkach zarówno z tyłu jak i z przodu.
  • Kręcąc śrubą H ustaw prowadnicę przerzutki w ten sposób, aby jej zewnętrzna część znalazła się 1mm od łańcucha
  • Na koniec ustaw naciąg linki regulatorem w manetce, do momentuuzyskania płynnej zmiany biegów.